Cursos de Formacin Contnua

Share

Resolución do 3 de xaneiro de 2007, conxunta da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo Galego de Saúde e da Escola Galega de Administración Sanitaria, pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal do Servizo Galego de Saúde. (DOGA de 12/1/2007)

VER DOGA