Carrera Profesional

Share

Resolución do 18 de novembro de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se abre o prazo para que o persoal facultativo especialista de cota das categorías de licenciados sanitarios que teña recoñecido o grao III de conformidade co Decreto 256/2006, do 28 de decembro, solicite o grao IV de desenvolvemento profesional.

VER DOGA