Vinculaciones temporales

Share

Resolución do 5 de marzo de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se procede a dar publicidade ás listaxes definitivas de persoas aspirantes a vinculacións temporais nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, en diversas categorías sanitarias e de xestión e servizos, correspondentes ao proceso de incorporación de novos méritos e selección de novas persoas aspirantes, formalizado pola Resolución do 1 de abril de 2009 do citado centro directivo.

VER DOGA