OPE: Información del SERGAS

Share

Infórmase que está previsto que o próximo mércores, 31 de outubro se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se dá publicidade ás puntuacións definitivas da fase de concurso e á relación de aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o acceso ás categorías de facultativo/a especialista de área, médico/a de urxencias hospitalarias, médico/a coordinador/a e asistencial do 061, médico/a de admisión e documentación clínica, odontólogo/a e pediatra de atención primaria, técnico/a superior en prevención de riscos laborais.

 

Coa publicación desta resolución ábrese o prazo de un mes para que os/as aspirantes seleccionados/as presenten a documentación que nela se indica. Este prazo finaliza o 30 de novembro.