Carrera profesional

Share

Actualización de la información recibida desde el Sergas sobre el reconomiento de la CP:

«Bo día:

Infórmase que as resolucións estimatorias de carreira profesional do réxime transitorio e excepcional de encadramento están xa asinadas, estando previsto que a partir do vindeiro xoves, 27 de decembro poderán visualizarse en FIDES.

As persoas interesadas poderán acceder á súa resolución dixitalizada no mesmo apartado no que tramitaron a solicitude, nunha icona que aparecerá ao carón da data de rexistro»