Carrera Profesional Integrados

Share

Resolución do 6 de febreiro de 2007, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que determinado persoal licenciado sanitario, das unidades e servizos de atención primaria, solicite os graos I e II de desenvolvemento profesional ou a extinción da súa integración funcional .

VER RESOLUCIÓN

VER SOLICITUDES

VER DOGA