Convocadas Jefaturas de AP

Share

Anuncio do 8 de xaneiro de 2007, da Xerencia de Atención Primaria da Coruña, polo que se procede a lle dar publicidade á Resolución 2/2007 da mesma data, pola que se convoca a provisión de catorce postos vacantes de xefe de Servizo de Atención Primaria.

VER CONVOCATORIA