Medicina del Trabajo

Share

Resolución do 22 de marzo de 2007, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se formaliza a incorporación de novos méritos polos aspirantes xa inscritos e a selección de novos aspirantes para vinculacións temporais nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, de médicos especialistas en medicina do traballo.