Instrucciones sobre el abono del CE en las extras

Share

Orde do 15 de xuño de 2007 pola que se ditan instrucións complementarias ás da Orde do 16 de xaneiro de 2007 sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2007.