Integración personal laboral. Correción de errores.

Share

Corrección de erros.-Decreto 91/2007, do 26 de abril, de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

VER DOGA