Vinculaciones temporales

Share

Resolución do 13 de xullo de 2007, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se autorizan e se publican os acordos adoptados pola comisión central de seguimento do pacto de selección temporal de persoal estatutario para vinculacións temporais nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia número 104, do 1 de xuño de 2004) na reunión mantida o 3 de maio de 2007.

VER DOGA