Primaria Ferrol

Share

Anuncio do 24 de setembro de 2007, da Dirección da Área Sanitaria de Ferrol, polo que se lle dá publicidade á Resolución LD-10/2007, da mesma data, pola que se convocan, para a súa provisión polo sistema de libre designación, diversos postos de xefatura de servizo e unidade de atención primaria.

VER DOGA