Carrera Grupo A

Share

Resolución do 6 de novembro de 2007, da Dirección Xeral da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se inicia o procedemento para o recoñecemento do grao I de desenvolvemento profesional do persoal estatutario fixo do grupo A, que actualmente veña desempeñando unha praza de facultativo especialista de área por diversas resolucións do Servizo Galego de Saúde como consecuencia da achega dun título de especialista en ciencias da saúde.

VER DOGA