MIR

Share

Resolución conxunta do 28 de decembro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da Dirección Xeral da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se ordena a publicación do acordo subscrito pola Administración sanitaria e as organizacións sindicais CIG, CEMSATSE, CSI-CSIF, CC.OO. e UGT, sobre retribución da atención continuada do persoal residente en formación do Servizo Galego de Saúde.

VER DOGA