Carrera Profesional

Share

Resolución do 9 de xaneiro de 2008, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que o persoal facultativo especialista que teña recoñecido o pregrao de conformidade co Decreto 256/2006, do 28 de decembro, solicite os graos I e II de desenvolvemento profesional.

VER DOGA

Resolución do 9 de xaneiro de 2008, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que determinado persoal licenciado sanitario, das unidades e servizos de Atención Primaria, solicite o grao III de desenvolvemento profesional.

VER DOGA