Carrera Profesional

Share

Resolución do 2 de maio de 2008, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que determinado colectivo de persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios deste organismo solicite o recoñecemento do grao IV de desenvolvemento profesional.

VER DOGA