Carrera Grado III

Share

Resolución do 12 de maio de 2008, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que determinado colectivo de persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios do Sergas solicite o recoñecemento do grao III de desenvolvemento profesional.

VER DOGA