Carrera Profesional

Share

Resolución do 3 de xuño de 2008, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se inicia o procedemento para o recoñecemento do grao II de desenvolvemento profesional do persoal estatutario fixo do grupo A, que actualmente veña desempeñando unha praza de facultativo especialista de área por diversas resolucións do Servizo Galego de Saúde como consecuencia da presentación dun título de especialista en ciencias da saúde.

VER DOGA