Plazas FEA en Verín

Share

Anuncio do 16 de xullo de 2008 polo que se convoca, para vinculación temporal, mediante nomeamento de interinidade, a cobertura de dúas prazas de facultativo especialista da Área de Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo e dunha praza de facultativo especialista da área de oftalmoloxía.

VER DOGA