Pediatra Atencin Primaria

Share

Remiitido por el SERGAS:

A través da presente, comunícaselle que a Resolución do 17 de novembro de 2006, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que determinado persoal da categoría de pediatra de atención primaria solicite o recoñecemento do grao I de carreira profesional sairá publicada no DOG núm. 227 de 24 de novembro