Carrera Profesional (OPE E)

Share

Resolución do 8 de maio de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se abre o prazo para que determinado colectivo de persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios do Servizo Galego de Saúde solicite o recoñecemento do grao IV de desenvolvemento profesional.

VER DOGA