Carrera Profesional

Share

Resolución do 4 de xuño de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se inicia o procedemento para o recoñecemento do grao III de desenvolvemento profesional do persoal estatutario fixo do grupo A, que actualmente desempeñe unha praza de facultativo especialista de área por diversas resolucións do Servizo Galego de Saúde como consecuencia da presentación dun título de especialista en ciencias da saúde.

VER DOGA