Licenciados sanitarios

Share

Resolución do 3 de xullo de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se abre o prazo para que determinado colectivo de persoal laboral das categorías de licenciados sanitarios do sector sanitario público, xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, solicite o recoñecemento do grao II de desenvolvemento profesional.

VER DOGA