Carrera Profesional

Share

Resolución do 10 de novembro de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se abre o prazo para que determinado colectivo de persoal laboral das categorías de licenciados sanitarios do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007 solicite o recoñecemento do grao III de desenvolvemento profesional.
VER DOGA