Plazas en Ferrol

Share

Anuncio do 23 de novembro de 2009, da Dirección da Área Sanitaria de Ferrol, polo que procede a dar publicidade á resolución da mesma data, pola que se convocan, para vinculación temporal, por concurso de méritos, prazas de diversas especialidades de persoal licenciado sanitario.
VER DOGA