OPE

Share

Resolución do 8 de outubro de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, relativa á publicación de puntuacións definitivas dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatutario do organismo.
VER DOGA
VER NOTAS