Convocatoria interinos: el CHOP reacciona a la petición de CESMGalicia

Share
Recibido de Secretaría Dirección RR.HH, Xestión Integrada Pontevedra e Salnés 

Para o seu coñecemento, comunícase que nun breve prazo convocaranse, preto de 40 prazas vacantes de persoal facultativo especialista de área mediante nomeamento estutatario temporal de interinidade, conforme ao establecido no Decreto 206/2005 de provisión de prazas de persoal estatutario do SERGAS.

En canto estea concretado o número de prazas por especialidades que se van convocar, se lles informará oportunamente.